here, buy ventolin online, purchase ventolin online, ventolin online, luxury daily

MalaysiaGIS.com

You are here  :
Aplikasi Perisian Microsoft Excel untuk Perhitungan Ukur PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 06 January 2009 14:47
Article Index
Aplikasi Perisian Microsoft Excel untuk Perhitungan Ukur
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
All Pages
APLIKASI PERISIAN MICROSOFT EXCEL UNTUK PERHITUNGAN UKUR
Ranjit Singh & Gan Boon Kiat
Survey Unit, School of Engineering
Kolej Teknologi Ikram (ICT)
Taman Ilmu Ikram (Ikram Park)
Jalan Serdang-Kajang
43000 Kajang, Selangor D.E
Tel: 603-87373320 ext. 519
Email address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Abstract : Dalam ilmu ukur, ukur aras, ukur terabas dan ukur tekimetri merupakan satu cabang yang penting dalam ukur kejuruteraan untuk mendapatkan dan merekodkan maklumat yang jelas di lapangan untuk perancangan dan pembinaan projek kejuruteraan. Dalam kajian ini, perisian Microsoft Excel 2000 telah diaplikasikan untuk menghasilkan antaramuka bagi memudahkan perhitungan data-data ukur aras, ukur terabas dan ukur tekimetri dengan keputusan yang lebih tepat, kemas dan teratur. Ukur aras menggunakan dua kaedah iaitu fly back and profil, ukur terabas pula menggunakan kaedah bering dan jarak, dan ukur tekimetri menggunakan kaedah optik dan elektronik. Satu program perhitungan ukur yang dikenali sebagai SURCAL (SURvey CALculation) telah dibangunkan dengan menggunakan perisian Microsoft Excel 2000. Hasil analisis yang dilakukan ke atas data-data yang diketahui menunjukkan bahawa program SURCAL ini sesuai digunakan untuk tujuan perhitungan ukur.

1.0 Pengenalan
Dalam ilmu ukur, ukur aras, ukur tekimetri dan ukur terabas merupakan satu cabang yang penting dalam ukur kejuruteraan (Engineering Surveying) untuk mendapat dan merekodkan maklumat yang jelas di lapangan untuk perancangan dan pembinaan beberapa jenis projek kejuruteraan. Di antara tujuannya adalah untuk menyediakan perkara-perkara seperti pembuatan pelan atau peta, sebagai tanda menanda di tapak bina untuk kerja-kerja dalam rancangan pengairan, saliran dan jalan raya serta mengira luas kawasan dan isipadu kerja tanah (Bannister & Raymond, 1983).

Ukur aras merupakan proses mengukur beza tinggi antara dua atau lebih titik. Ukur aras banyak digunakan dalam ukur kejuruteraan, terutamanya digunakan dalam semua peringkat projek pembinaan daripada ukur tapak binaan awalan sehingga pemancangan akhir. Peralatan khas yang dikehendaki untuk menjalankan ukur aras ialah alat aras optik, kaki tiga atau tripod dan setaf aras. Selain ukur aras, ukur tekimetri pula merupakan satu cabang ukur yang mana ketinggian dan jarak diperolehi daripada bacaan alat itu sendiri tanpa menggunakan pita ukur. Penggunaan kaedah tekimetri ini adalah sangat sesuai untuk paramuka bumi yang sentiasa berubah-ubah seperti lurah sungai, teras, lereng-lereng bukit yang mana penggunaan pengukuran linear adalah sukar dilakukan.

Ukur terabas pula adalah suatu cara untuk menyediakan jaringan kawalan mengufuk di mana kedudukan ditentukan melalui gabungan pengukuran sudut dan jarak antara urutan garisan yang menghubungi stesen-stesen kawalan. Terabas digunakan untuk dua tujuan utama iaitu (Bannister & Raymond, 1983):

  1. Untuk ukur butiran. Satu rangkaian terabas garisan ukur dan tanda di tanah memberikan satu sistem titik kawalan yang boleh dipelotkan dengan tepat di atas sebuah peta atau pelan. Kedudukan butiran asli dan buatan manusia ditentukan di tanah berbanding dengan rangkaian ini dan butiran tersebut kemudiannya boleh dipelotkan pada kedudukannya yang betul dengan merujuk kepada garis dan stesen terabas yang telah dipelotkan.
  2. Untuk penandaan. Kedudukan jalan, bangunan dan pembinaan baru yang lain boleh ditubuhkan oleh jurukur berbanding dengan titik kawalan terabas dari maklumat yang dibekalkan oleh perekabentuk, arkitek atau jurutera. Kemudian, pancang boleh ditandakan di atas tanah dari terabas bagi menentukan kedudukan kerja baru tersebut.
Dalam kajian ini, perisian Excel 2000 yang dihasilkan oleh Microsoft Corporation digunakan untuk menyediakan antaramuka bagi memudahkan perhitungan data-data ukur tekimetri, ukur terabas dan ukur aras. Selain itu, ia dapat menghasilkan keputusan dengan lebih cepat, kemas dan teratur.

Comments
Only registered users can write comments!

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
You are here  :